Η υπηρέσια ε

Δημιουργήθηκε για να καλύψει εξατομικευμένες ανάγκες.

Μαζί οργανώνουμε το πιο ασφαλές και λειτουργικό σχέδιο καλύπτοντας τις πιο εντατικές ανάγκες σας για νοσηλεία στο σπίτι. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει νοσηλεία ίδιας υπηρεσίας ή και συνδυασμό υπηρεσιών για περισσότερες από μια φορά την ημέρα ή και συστηματικά.

Η συχνότητα του είδους των υπηρεσιών μπορεί να διαφέρει από ασθενή σε ασθενή και κατά συνέπεια προσαρμόζεται και το κόστος.

Είμαστε στη διάθεσή σας με ένα τηλεφώνημα να συζητήσουμε ακριβώς τις ανάγκες που επιθυμείτε να καλύψουμε και να σας ενημερώσουμε για το κόστος.