Ενέσεις στο σπίτι

Ένεση είναι η μέθοδος εισαγωγής φαρμάκου στους ιστούς ή στο αίμα με τη χρήση κατάλληλου οργάνου.

Τα κύρια πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής για τους ασθενείς, σε σχέση με τη χορήγηση των φαρμάκων από το στόμα, είναι:

 • η δυνατότητα να υπολογίζεται με ακρίβεια η δόση στα φάρμακα
 • η ταχύτητα, η οποία πρέπει και κρίνεται απαραίτητη για το θεραπευτικό αποτέλεσμα
 • η δυνατότητα χορήγησης φαρμάκων, που αν χορηγούνταν από το στόμα θα αδρανοποιούνταν από τα πεπτικά υγρά, θα έβλαπταν τον πεπτικό βλεννογόνο ή θα αποβάλλονταν με εμετό
 • η δυνατότητα συγκέντρωσης της δράσης ενός φαρμάκου, το οποίο πρέπει να χορηγηθεί σε μια ορισμένη περιοχή

Είδη ενέσεων

Η ενέσεις μπορεί να γίνονται μεταξύ άλλων:

 • στο δέρμα(ενδοδερμικές ενέσεις)
 • στον υποδόριο ιστό (υποδόριες ενέσεις)
 • στους μύες(ενδομυϊκές ενέσεις)
 • στις φλέβες(ενδοφλέβιες ενέσεις)

Το όργανο για την εκτέλεση των ενέσεων είναι η σύριγγα, με την εφαρμογή της ειδικής βελόνας. Η ειδική βελόνα η οποία πρέπει να επιλέγεται την κάθε φορά εξαρτάται από με τα φάρμακα που θα χορηγηθούν και το είδος της ένεσης η οποία ενδείκνυται ανά περίσταση.

Όλα τα όργανα που χρησιμοποιούνται για τις ενέσεις πρέπει να είναι αποστειρωμένα, μίας χρήσης, ενώ πρέπει να απολυμαίνονται με ιδιαίτερη φροντίδα τα χέρια εκείνου που θα εκτελέσει την ένεση και η περιοχή στην οποία θα γίνει.

Οι ενέσεις πρέπει να γίνονται αποκλειστικά και μόνο από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, δηλαδή μόνο από ιατρό ή νοσηλευτή. Εξαίρεση μπορούν να αποτελέσουν κάποιοι χρόνιοι ασθενείς, όπου απαιτείται καθημερινή ενεσοθεραπεία (π.χ σακχαρώδης διαβήτης), όπου το άτομο εκπαιδεύεται από νοσηλευτή στην όλη διαδικασία. Τα ενέσιμα φάρμακα σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούν και χρησιμοποιούνται απο τους ίδιους τους ασθενείς.

Ενέσιμα φάρμακα

Ενέσιμα φάρμακα είναι οι αντιβιώσεις, τα μυοχαλαρωτικά, τα αντιπυρετικά, οι αντιπηκτικές αγωγές κ.ο.κ.

Σημεία χορήγησης

Αναλόγως το φάρμακο και την χρήση του τα σημεία όπου χορηγείται μπορεί να διαφέρουν. Στις εσώκλειστες οδηγίες που έχουν στη συσκευασία τους τα φάρμακα υποδεικνύεται ο τρόπος χορήγησής του αλλά και τα σημεία στα οποία πρέπει να χορηγηθεί.

Σε κάθε περίπτωση η τελική οδηγία πρέπει να δίνεται απο το θεράποντα ιατρό, τόσο για το φάρμακο εκλογής όσο και τον τρόπο χορήγησής του.

Διαφορετικό σημείο

Κάθε φόρα έγχυσης πρέπει να γίνεται σε διαφορετικό σημείο όπως πχ δεξιά και αριστερά, έτσι ώστε να γίνεται σωστή απορρόφηση του φαρμάκου και αποφεύγεται τυχόν ερεθισμός της περιοχής χορήγησης. Τα σήμεια που επιλέγονται και ο τρόπος χορήγησης είναι ανακουφιστικά για τους ασθενείς και συμβάλει ώστε οι ενέσεις να γίνονται στοχευμένα.

Ενδομυϊκή ένεση

Η ενδομυϊκή ένεση είναι μία ένεση χορήγησης ουσίας απευθείας στους μυς. Πρόκειται για μία από τις πολλές εναλλακτικές μεθόδους για τη χορήγηση φαρμάκων και ειδικά ενέσεων . Οι μύες έχουν μεγαλύτερα και περισσότερα αιμοφόρα αγγεία από τον υποδόριο ιστό και οι ενέσεις εκεί έχουν συνήθως ταχύτερους ρυθμούς απορρόφησης έναντι των υποδορίων ενέσεων ή των ενδοδερμικών ενέσεων.

Συνηθέστερα η ενδομυϊκή ένεση (ΙΜ) εκτελείται στο γλουτό και στο δελτοειδή μυ του βραχίονα, αλλά υπάρχουν και άλλοι πιθανοί μύες όπως: ο γλουτιαίος, ορθός μηριαίος, έξω πλατύς και πλάγιος γλουτιαίος.

Οι περιοχές που είναι μελανιασμένες, τρυφερές, κόκκινες, πρησμένες, φλεγμονώδεις ή σημαδεμένες, θα πρέπει να αποφεύγονται.

Διαδικασία έγχυσης ενδομυϊκής ένεσης

 • Διαλέγουμε την κατάλληλη σύριγγα και βελόνα, εξετάζοντας τον όγκο και τον τύπο του φαρμάκου και τo δέρμα του ασθενή. Συνήθης σύριγγα είναι 2,5 και 5cc και η βελόνα συνήθως είναι G 21(πράσινη)
 • Τοποθετούμε σε αναπαυτικά κατάλληλη θέση τον ασθενή, ανάλογα με το σημείο που θα γίνει η ένεση.
 • Επιλέγουμε ψηλαφώντας την περιοχή και ελέγχουμε για σκληρίες. Αν έχουν γίνει ξανά ενέσεις σε εκείνη την περιοχή, δεν πρέπει να την προτιμάμε.
 • Καθαρίζουμε την περιοχή που έχουμε επιλέξει με αντιμικροβιακό και αφήνουμε να στεγνώσει.
 • Εγχέεται με το κυρίαρχο χέρι, κάνοντας μία γρήγορη κίνηση κάθετα προς το σώμα του ασθενούς υπό γωνία μεταξύ 72 και 90 μοιρών, καθώς η ταχύτερη έγχυση είναι λιγότερο επώδυνη. Στη συνέχεια, η βελόνα σταθεροποιείται με το μη κυρίαρχο χέρι, ενώ το κυρίαρχο χέρι ολισθαίνει στο έμβολο για να ενσταλάξει αργά το φάρμακο, καθώς η ταχεία έγχυση προκαλεί περισσότερη ενόχληση. 
 • Η βελόνα αποσύρεται με την ίδια γωνία. Εφαρμόζεται απαλή πίεση με μία γάζα, αλλά η περιοχή δεν μαλάσσεται για να αποτραπεί η εισχώρηση του φαρμάκου στον υποδόριο ιστό.

Υποδόρια ένεση

Υποδόρια ένεση είναι η είσοδος φαρμάκου στο λιπώδη ιστό κάτω από την επιδερμίδα και το χόριο. Ο ιστός αυτός φέρει λίγα αιμοφόρα αγγεία οπότε ο ρυθμός απορρόφησης του φαρμάκου από τα τριχοειδή αγγεία είναι αργός και σταθερός.

Τα κυρίαρχα σημεία όπου μπορούν να χορηγηθούν υποδόριες ενέσεις είναι: εξωτερική επιφάνεια του βραχίονα και η κοιλιακή χώρα (εκτός μέσης γραμμής) και 5εκ  περιομφαλικά. Άλλα σήμεια είναι η πρόσθια και έξω επιφάνεια του μηρού, το άνω τμήμα της πλάτης και η άνω έσω γλουτιαία χώρα.

Ταχύτερη απορρόφηση γίνεται στην κοιλιακή χώρα.

Οι περιοχές που είναι μελανιασμένες, τρυφερές, κόκκινες, πρησμένες, φλεγμονώδεις ή σημαδεμένες, θα πρέπει να αποφεύγονται ως επιλογή ενέσεων.

Διαδικασία έγχυσης υποδόριας ένεσης

 • Διαλέγουμε την κατάλληλη σύριγγα και βελόνα, εξετάζοντας τον όγκο και τον τύπο του φαρμάκου και τo δέρμα του ασθενή. Συνήθης σύριγγα είναι 1 και 5cc και η βελόνα συνήθως είναι G 23 (πορτοκαλί/καφέ).
 • Τοποθετούμε σε αναπαυτικά κατάλληλη θέση τον ασθενή, ανάλογα με το σημείο που θα γίνει η ένεση.
 • Επιλέγουμε ψηλαφώντας την περιοχή και ελέγχουμε για σκληρίες. Αν έχουν γίνει ξανά ενέσεις σε εκείνη την περιοχή, δεν την προτιμάμε.
 • Καθαρίζουμε την περιοχή που έχουμε επιλέξει με αντιμικροβιακό και αφήνουμε να στεγνώσει.
 • Πιάνουμε ή τεντώνουμε το δέρμα στο σημείο της ένεσης με το αριστερό χέρι, με τον αντίχειρα και το δείκτη. Εισάγουμε τη βελόνα υπο γωνία 45 μοιρών με γρήγορη και σταθερή κίνηση.
 • Χορηγούμε το φάρμακο με αργό ρυθμό. Η βελόνα αποσύρεται γρήγορα με την ίδια γωνία. Ασκούμε μικρή πίεση στο δέρμα για 5-10sec με γαζάκι.

Το έμπειρο και καταρτισμένο νοσηλευτικό προσωπικό της Νοσηλεύειν, μπορεί να καλύψει οποιαδήποτε ανάγκη σας προκύψει, όσον αφορά σε όλα τα είδη ενέσεων, ενδομυϊκήυποδόρια ή ενδοφλέβια ενέση όπως ακριβώς την έχει υποδείξει ο θεράπων ιατρός σας.

Είτε πρόκειται για εφάπαξ χορήγηση (μία φορά), είτε για επαναλαμβανόμενη αγωγή (καθημερινά ή 2-3 φορές την ίδια ημέρα) ,όπως αντιβιώσεις, αντιπηκτικά, παυσίπονα, μυοχαλαρωτικά κ.α. είμαστε στη διάθεσή σας.

Προκειμένου να λάβετε τη σωστή δοσολογία του φαρμάκου σας, θα πρέπει να έχετε προμηθευθεί την ακριβή οδηγία του ιατρού σας.

Η υπηρεσία παρέχεται κατόπιν ραντεβού, επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα στο 2160028882 και κλείστε το δικό σας.